Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Avslutter plansak for gamle Emaljeverket i Lørenveien 51

Bilde
Nye Lørenveien Næringsbygg KS og Enerhaugen arkitektkontor er ute av transformasjonsprosjektet i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14, "Plansak avsluttes" er meldingen fra Plan- og bygningsetaten 16. november. Forklaringen er at ny forslagsstiller ønsker å utarbeide et nytt forslag for planområdet. Hvem som nå skal utvikle eiendommen er ikke opplyst.

Lørenveien 51 var en gang adressen til industribedriften Emaljeverket AS, mest kjent for badekar og vaskemaskinen Evalet. Under krigen, da produksjonen ble opprettholdt, skal det illegalt ha blitt produsert deler til Stenguns her.Det var i 2012 at Enerhaugen Arkitektkontor AS og Nye Lørenveien næringsbygg presenterte skisse for omregulering av næringsområdet i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. I april 2013 varslet de oppstart av detaljregulering. Da var det snakk om 28.000 kvadratmeter BRA til bolig, nærmere 400 boliger.

Les også: Lørenveien 51 - fra badekar til boliger

Skanska Bolig og Oslo kommune klar med utbyggingsavtale for Peter Møllers vei 15

Bilde
Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet fram forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 15.

Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse - bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære) /bevertning. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - torg - gangvei Grønnstruktur - park

Tomta huser i dag et stort forretningsbygg med blant annet elektronikk-grossist Pioneer Norge, bruktbilforhandler KVD Norge og den gamle kunstnervillaen rett ved Dag Hammarskjølds vei.

Reguleringsplan foreligger i ett alternativ til politisk behandling. Reguleringsplanen kan du se i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn-side her, saksnummer er 201311488.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av gangvei og park over Peter Møllers vei 15, fortau på østsiden av Peter Møllers vei langs planområdet, samt andel av Løren aktivitetspark…

Visningshelg - fire utvalgte boliger i nabolaget

Bilde

Erling og Kristian inviterer til matkurs og temakvelder i Kanonhallen

Bilde
Fra Sameiet Lørenparken fortelles det at Kanon Catering ved Erling og Kristian denne høsten kjører i gang matkurs og temakvelder i Kanon Bistro i Kanonhallen på Løren.Datoene er:


Temakveld Torsdag 15. oktober: 4 retters Fransk aften med drikke, start klokka 19.Matkurs onsdag 21. oktober: 4 retters asiatisk tema inkludert drikke. Start kl 18.00Temakveld Torsdag 12. november 4 retters viltaften inkludert drikke. Start kl 19.00.Matkurs Onsdag 25. november: 4 retters fisk-& skalldyraften. Start kl 18.00.

Prisene varierer fra 800 til 1300 kroner og det er satt et tak på antall deltakere.

Påmelding er to uker før arrangementet til Kanoncatering@gmail.com

Her sikres Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Bilde
Plan- og bygningsetaten er ute med kunngjøring om detaljregulering for Lørenveien 55-65 og Peter Møllers vei 15 i en samleannonse i Aftenposten mandag.

Lørenveien 55-65 ble vedtatt omregulert 10. juni mens Peter Møllers vei 15 ble vedtatt omregulert 17. juni. Dette er reguleringsplaner som blant annet legger til rette for Løren aktivitetspark med flerbrukshall.I Lørenveien 55-65 legger den vedtatte planen til rette for et stort boligprosjekt med cirka 490 leiligheter lokalisert rundt fire tun som åpner seg mot sør. Boligbebyggelsen varierer fra fem til åtte etasjer og utgjør cirka 45.000 kvadratmeter av samlet maks bruksareal over terreng på 61.000 kvadratmeter.Lengst øst mot Ring 3 foreslås forretning, kontor, bevertning, treningssenter og helserelatert virksomhet med høyde på inntil 42 meter over terrenget, det vil si 11-12 etasjer. Mellom denne bebyggelsen og boligtunene vestenfor reguleres det et allment tilgjengelig torg på 3 mål. Det tillates maks 3500 kvadratmeter forretning…

Lørenbanen i rute - og foran budsjett

Fint besøk på det som skal bli Løren stasjon onsdag: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og samferdselsbyråd Guri Melby (V) ga statsminister Erna Solberg (H) en omvisning, sammen med Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø.

Samtidig melder NTB at byggingen av den 1.600 meter nye T-banestrekningen mellom Sinsen og Økern er i rute og foran budsjett.

Solberg var godt fornøyd med omvisningen og mener mange andre norske byer har mye å lære av Oslos ambisiøse satsing på kollektivtrafikk.

– Jeg er imponert over det de får til i kollektivtrafikken i Oslo, både når det kommer til miljø og utvidelsen med nye linjer og stasjoner, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar ifølge Sporveien.no.

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og behovet for kollektivtransport vil øke betydelig. Oslo kommunes målsetning er at all vekst i persontrafikken i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

36 meter under bakken bygges ny t-banestasjon og bane på Løren. Med li…

Advarer mot «Laila-løsning» i Spireaveien på Løren

Bilde
JM Norge, en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, har startet markedsføringen av boliger i prosjektet de har gitt navnet Løkkehagen med adresse Spireaveien 4 og 6 A-E.

Området ligger nord for Dag Hammarskjølds vei, mellom Refstad og Økern. Salgsstart er datofestet til 23. august.

Det skal bygges 192 leiligheter fra to- til femroms. Disse fordeler seg på fire blokker som omkranser et tun.

Spireaveien ligger nær Refstad skole og nyoppussede Løren skole. Refstad barnehage og Espira Spirea barnehage er rett i nærheten. Området grenser også til idrettshallen Lørenhallen, ishallen som er hjemmebane for hockeylaget Hasle-Løren. De andre JM-prosjektene i Spireaveien har fått navnet Spirea Park II-III.

Tiltakshaver, selskapet Spireaveien 6 Utvikling KS, med JM Norge AS som største aksjonær, har i innspurten hatt en del spørsmål de må finne ut av med Plan- og bygningsetaten før rammetillatelsen er på plass.  Søknaden mottok kommunen 22. juni, men Plan- og bygningsetaten skrev i…

Smått og stort fra nabolaget - følg Sinsenboeren på Twitter

Bilde
Nabolagsbloggen Sinsenboeren finner du også på Twitter. Der dukker det med ujevne mellomrom opp meldinger om smått og stort fra Sinsen, Løren, Refstad, Hasle og Økern spesielt og Oslo generelt. Mye av det vil være retweets av ting som kan være av interesse for oss som bor her sør for Sinsenkrysset. Følg oss på @sinsenboeren hvis du bruker Twitter, eller bokmerk denne posten og følg med på hva som postes på feeden under. Du finner selvsagt også nabolagsbloggen på Facebook. Slå følge, hvis du vil!

(Illustrasjon: Matt Hamm)

Løren fra oven med drone - og Selvaag Boligs kvartalsresultat

Bilde
Selvaag Bolig ASA la fram sin kvartalsrapport i dag og har i den anledning kostet på seg en videofilm med luftige opptak med drone over Løren. Klikk her for å se den.

Det er bilder fra Peer Gynt-parken og Lørenpynten samt en god del Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, som torsdag hadde mye på hjertet om Selvaags prosjekter, resultater og boligmarkedet generelt.

Selskapet selv oppsummerer kvartalsresultatet med rekordsalg og høy lønnsomhet.

- Vi må flere år tilbake for å se et like godt boligsalg i Oslo, sa Schumann på kvartalspresentasjonen.

Leiligheter mellom 3 og 4 millioner kroner selger best. Selvaag Bolig har 1384 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 5 milliarder kroner. Andelen er størst i Oslo-regionen, 65 prosent, og det kommer til å øke, ifølge Schumann.Som tidligere omtalt på bloggen her har Selvaag Bolig kjøpt to tomter til 400 boliger på Løren, blant annet Sinsenveien 45-49. På Valle Hovin har selskapet kjøpt tomt til 400 boliger.

Schum…

4 ting du må vite om Hovinbyen

Bilde
Fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Sinsenboeren samler her noe av det som er sagt og skrevet om Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Følg utviklingen via saksinnsyn.27.000 nye boliger2,5 millioner kvadratmeter næringsareal.Planområdet strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Prosjektet strekker seg fra 2014-2030.[View the story "Dette er Hovinbyen" on Storify]

17. mai på Sinsen

Bilde
4. klasse-foreldrene på Sinsen skole er i rute med å planlegge stor 17. mai-fest på skolen, tradisjonen tro. Alle ønskes velkommen til fest og moro med leker, lotteri og kafe med fristende meny:
Wienerpølser med lompe, halalpølser, pizzasnurrer, masse hjemmelagde kaker - glutenfrie inkludert, popcorn og slush. Av drikke blir det brus, saft, kaffe og te å få kjøpt.

Av leker kan vi glede oss til: Potetløp, slakk line, sekkehopp, stylter, boksetreff, bygge tårn og kanskje enda mer.

Husk vekslepenger, lyder oppfordringen fra festkomiteen, som kan fortelle at deler av overskuddet går til jordskjelvrammede Nepal.

Blir det dårlig vær, skjer moroa innendørs. 17. mai-fest på Sinsen blir det uansett, lover Annette og resten av gjengen.

Klikk her for å lese 17. mai-programmet for Oslo

Klikk her for å se skolenes rekkefølge i barnetoget

Barnetoget minutt for minutt Sinsen skole er i år nummer 88 i barnetoget.

Klokka 10.00: Barnetoget starter fra Festningsplassen med Forsvarets Stabsmusikk i spiss…

Lørenveien 51: Fra badekar til boliger

Bilde
Lørenveien 51 var en gang adressen til industribedriften Emaljeverket AS, mest kjent for badekar og vaskemaskinen Evalet. Under krigen, da produksjonen ble opprettholdt, skal det illegalt ha blitt produsert deler til Stenguns her. Eierne av eiendommene Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 har gått sammen og er i dialog med Oslo kommunes fagetater om et reguleringsplanforslag der man vil omregulere fra næring til bolig. Et torg, en gangveiforbindelse og bru over Alnabanen inngår også. Plan- og bygningsetatens framdriftsplan tilsier at et planforslag vil bli lagt ut for offentlig ettersyn til høsten.

Her er planene i korte trekk - og litt om historien.

Enerhaugen Arkitektkontor AS og Nye Lørenveien næringsbygg presenterte i 2012 skisse for omregulering av næringsområdet i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. I april 2013 varslet de oppstart av detaljregulering. Da var det snakk om 28.000 kvadratmeter BRA til bolig, nærmere 400 boliger.

Les mer på enerhaugen.com 

Forslag til reguleringsplan skal…

Nye boliger på Hasle og Løren

Bilde
Over 2100 nye boenheter er nylig ferdigstilt, under bygging eller prosjektering på Løren og Hasle våren 2015. Med navn som Brødfabrikken, Lørenpynten, Krydderhagen og Gartnerløkka frister utbyggere boligkjøpere til et område der næringsaktivitet som Goman-bakeriet, Arcus og Gilde har veket plass for et voksende Oslo med plass til flere innbyggere.

På kartet kan du klikke deg inn og lese mer om noen av prosjektene og se hvor de ligger. Oversikten er ikke komplett. Tips oss gjerne om det som mangler på epost til Sinsenboeren.


Se flere boliger i apriloversikten

Bilde
Halvpart av tomannsbolig i Sinsen hageby og townhouse i Kanonhallveien på Løren er blant boligene som selges nå i april. Vi har oppdatert oversikten her på Sinsenboeren. Klikk på lenken under bildene for å gå til annonsene på Finn.no.


[View the story "April 2015: Brukte og nye boliger" on Storify]

Sinsenquiz: Test dine kunnskaper om Løren og Sinsen

Bilde
Hvor godt kjenner du nabolaget og lokalhistorien på Løren og Sinsen? Sinsenboeren har laget denne quizen. Hvor mange poeng klarer du?

Klikk på bildet for å ta vår quiz!

Månedens boliger i april

Bilde
70 kvadratmeter i Sinsenbyen, 108 kvadratmeter på Løren eller 44 kvadratmeter på Hasle. Sinsenboeren har sett på noen brukte og nye boliger i nabolaget med visning i april. Bildet over er hentet fra DNB-annonsen for Bjørn Stallares vei 21.
Se utvalget som PDF [View the story "April 2015: Brukte og nye boliger" on Storify]

- Lørenbanen i rute - åpner i april 2016

Bilde
- I april neste år åpner Lørenbanen, og da vil de reisende også møte Nydalen stasjon med økt kapasitet. Med den forventede befolkningsveksten i osloregionen er dette et av mange tiltak som vil gi et bedre tilbud og økt kapasitet på T-banen», sier Sporveiens banesjef, administrerende direktør Bjørn Granviken, i en pressemelding denne uken.


Sporveiens konserndirektør Per Magne Mathisen kaller Lørenbanen en svenneprøve til Fornebubanen (se video under og sak i tu.no). Han sier de er i rute når det gjelder Lørenbanen og håper å kunne levere til lavere pris enn bevilget.

Lørdag 14. og 15. mars stenges linje 3 på T-banen mellom Ullevål stadion og Sinsen, mens linje 4 stenges mellom Majorstuen og Sinsen. Fra første morgenavgang mandag 16. mars kjører linje 3 og 4 til Sinsen igjen. Stengingen har sammenheng med hektisk aktivitet på Nydalen stasjon og på Ringbanen ved Sinsen. Nydalen stasjon skal klargjøres for å ta i mot et rulletrappløp i tillegg til de to eksisterende rulletrappene. På Ring…

Selvaag Bolig og Veidekke overtar Sinsenveien 45-49 og vil bygge 400 boliger

Bilde
Selvaag Bolig ASA og Veidekke ASA kapper nytt land på Løren.

19. februar meldte selskapene til børsen at de vil overta eiendommen Sinsenveien 45-49 i et 50/50-samarbeid og at de har planer om 350-400 boenheter på det 17.000 kvadratmeter store området. I dag huser tomta kontorbygg, blant annet Icas hovedkontor.


750 nye Selvaag-boliger For Selvaags del er kjøpet én av tre ferske tomtekjøp med en samlet prislapp på 550 millioner kroner. De to andre tomtene er Lørenvangen 22 (200 boliger) og det Selvaag beskriver som “en stor tomt innenfor Ring 3” (350 boliger).

Selvaag har lenge vært den største aktøren i transformasjonen av Løren-området til en ny bydel, mens Veidekke også er aktuelle med Gartnerløkka i samarbeid med Obos.

Se pressemelding fra Veidekke 

Se pressemelding fra Selvaag Bolig 
Overtar halvferdig plan Med Sinsenveien 45-49 overtar Selvaag og Veidekke en stafettpinne som ble igangsatt av et syndikat (Sinsenveien 45-49 AS) bestående av 14 eiere (Nortura Konsernpensjonskasse var i…

Sinsenkarneval kan bli årlig tradisjon

Bilde
Karnevalet på Sinsen og Løren tirsdag var et nytt og friskt innslag i nærområdet, og oppslutningen var god. Arrangørene talte over 300 i Peer Gynt-parken og festen på Sinsen kirke etterpå. De fikk se og høre smektende sambadans, sjonglører og jøglere underholdt, tønnegriller holdt marshmallows og små og store karnevalsdeltakere varme og til slutt fulgte vi sambaorkesteret til Sinsen kirke for påfyll av korpsmusikk, kaker, kaffe, saft og pizza.

- Allerede nå tenker vi at dette kan bli en årlig tradisjon, skriver primus motor Henning Vik på nettsiden Karneval i Lørenbyen.

Han retter en takk til alle gode samarbeidspartnere: fritidsklubb, korps x 2, idrettsklubb, velforeninger, skole, kirke, nærmiljøbutikker, kakebakere, brosjyreutdelere med mer.
Se flere bilder på karnevalets Facebook-side.

Varsellampene lyser for oslolufta

Bilde
Varsellampene på Luftkvalitet.no og hos Bymilljøetaten i Oslo kommune lyser gult og oransje nå for dårlig luftkvalitet og høyt nivå av nitrogendioksid (NO2). Det siste varselet fra Bymiljøetaten varslet "mye forurenset luft i sentrum og langs større og sterkt trafikkerte veier" mandag. Varselet for tirsdag 10. februar lyder slik:
Varsel som gjelder for i morgen, tirsdag 10.2.: Det ventes mye forurenset luft i sentrum og langs større og sterkt trafikkerte veier. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. I enkelte sterkt trafikkerte områder (Alnabru-Ulven-Økern-området og langs E6, E18 og Ring 3) ventes det innslag av svært forurenset luft. Det er eksos og veistøv som forurenser. På kvelden ventes det også noe forurenset luft fra svevestøv i områder med vedfyring. Ellers ventes det generelt lite forurenset luft.

Se daglig varsel fra Bymiljøetaten her
Oslolufta overvåkes av et målenett av 12 stasjoner, og dataene fra disse målestasjonene kan du følge på Luf…

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Bilde
Har du noe du vil bli kvitt?

I Vekslerveien 3, inn Peter Møllers vei ved Løren torg og bak Meny Løren, der ligger Løren minigjenbruksstasjon, et godt alternativ til å ta turen helt opp på Haraldsrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien.

Klikk her for kart

Her hos lillebroren kan du levere litt av hvert til gjenbruk eller avfall til gjenvinning. Mye av det du ikke kan kildesortere hjemme, kan du ta med: Klær og tekstiler, metall, trevirke (som ikke er for stort), keramikk og porselen, papp, papir og kartong, glass- og metallemballasje, batterier, lysstoffrør og lyspærer, farlig avfall, små elektriske apparater, plastprodukter, isopor og brennbart avfall.


Minigjenbruksstasjonen er et tilbud til private husholdninger i nærmiljøet.

En del ting tar de ikke imot, for eksempel: sykler, hageavfall, løsmasser og matavfall.

På mandager og onsdager holder minigjenbruksstasjonen åpent fra klokka 12.30 til 19.30.

Tirsdag, torsdag og fredag er åpningstiden fra 07.30 til 14.30

Lenke til Renovasjonsetaten og…

Trommer sammen til beboerkarneval for Sinsen, Løren og Refstad

Bilde
Kryss av i kalenderen på 10. februar for et hyggelig og fargerikt naboinitiativ!

- Vi er en gjeng entusiaster her i nærmiljøet tilknyttet fritidsklubb, korps, idrettslag, velforening og kirke som drar i gang et felles karneval tirsdag 10. februar kl.17.30-19.30.

Det forteller Henning Vik i et skriv som har gått ut i nærmiljøet.

Arrangementet skal begynne ute i Peer Gynt-parken der deltakerne skal ristes sammen med underholdning og musikk. Deretter blir det skikkelig karnevalsopptog som går fra parken til Sinsen kirke. I kirken møtes opptoget av et sambaspillende Sinsen ungdomskorps og andre innslag. I kirken blir det også kaker og kaffe, saft, snacks og loddsalg, lover Vik. Kirkens store kulturrom (naborommet til kirkerommet) er pyntet til stor karnevalsfest!

- Vi tror et slikt folkelig karneval, for liten og stor skaper trygghet, stolthet og glede over å bo i vårt fargerike nærmiljø, og vi tror det er gull verdt å le litt (gjerne mye!) sammen, skriver Vik.

Han har tatt turen innom st…