Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2015

Skanska Bolig og Oslo kommune klar med utbyggingsavtale for Peter Møllers vei 15

Bilde
Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet fram forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 15.

Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse - bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære) /bevertning. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - torg - gangvei Grønnstruktur - park

Tomta huser i dag et stort forretningsbygg med blant annet elektronikk-grossist Pioneer Norge, bruktbilforhandler KVD Norge og den gamle kunstnervillaen rett ved Dag Hammarskjølds vei.

Reguleringsplan foreligger i ett alternativ til politisk behandling. Reguleringsplanen kan du se i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn-side her, saksnummer er 201311488.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av gangvei og park over Peter Møllers vei 15, fortau på østsiden av Peter Møllers vei langs planområdet, samt andel av Løren aktivitetspark…