Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2018

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Bilde
Bymuseets byvandringer får folk opp av godstolen, selv i stekende sol. Tirsdag var vi mange som gikk i prosesjon etter kunsthistoriker og forfatter Anne-Kristine Kronborg gjennom Lille Tøyen hageby og Keyserløkka.

Mottoet for turen var byen på landet, urban arkitektur plassert i grønne omgivelser. Turen startet i idyllen Lille Tøyen hageby, 319 leiligheter (nå 305) i toetasjers murblokker rundt store tun, der hver leilighet opprinnelig hadde sin hageflekk før alt ble gjort til fellesarealer/park. Lille Tøyen hageby ble bygd som kommunale utleieleiligheter på grunn i daværende Aker herred av Kristiania kommune. De første beboerne flyttet inn i 1918, fortalte Kronborg - altså et 100-årsjubileum. Det var bolignød i Kristiania, og man bodde trangt her fra starten. Arkitekten bak Lille Tøyen hageby var Magnus Poulsson (1885-1958), som har satt tydelige spor etter seg i Oslo, blant annet som arkitekt for Oslo rådhus i samarbeid med Arnstein Arneberg. Rådhuset blei påbegynt i 1933, men førs…

24 sinsenboere - dette var skjebnen som møtte dem

Bilde
«Reist i 1949 til minne om sinsenboere falne under krigen 1940-1946», står det skrevet på minnetavla på bautaen på Sinsenjordet. Hvert år på 17. mai arrangerer Sinsen Hagebys Vel en enkel markering her. 24 navn er listet opp med det til felles at de hadde en lokal tilknytning og døde under krigen. Flere av navnene er ofre for de norske jødedeportasjonene, mennesker som endte sine liv i eller på vei til nazistenes utryddelsesleire. Blant disse er Sinsen-barna Fanny og Charles, som bodde i Olaf Schous vei og sammen med sin mor Lea ble sendt med lasteskipet «Donau» fra Amerikalinjens kai 26. november 1942. I alt 529 norske jøder ble deportert med «Donau» denne dagen. De fleste av dem kom aldri tilbake. Andre navn på minnetavla, som Gunnar Svein Anklev, kom med i illegalt arbeid og ble henrettet her i Oslo.

I 2015 samlet VG navnene på de norske ofrene for 2. verdenskrig i en stor database (blant annet basert på bokverket Våre falne) og gjorde den tilgjengelig for publikum. Her kan du søk…

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken

Bilde
Selvaag Eiendom vil bygge et fem etasjer høyt kontorbygg i Lørenveien 38 ved inngangen til Peer Gynt-parken, lavblokkene rundt og den verneverdige Kanonhallen. Planene bryter med reguleringsbestemmelsene for området både når det gjelder byggegrenser og byggehøyder, men i et brev til kommunen datert 6. april ber Magnus Skallerud i Selvaag og Grape Architects om at plan- og bygningsetaten ser gjennom fingrene med dette og behandler søknaden som en byggesak med dispensasjon.

Den innsendte skissen og beskrivelsen av planene sier lite om konsekvensene for boligene bak, der beboerne i første rekke i Lørenparken boligsameie åpenbart vil miste lys og utsikt. Det foreligger ingen solskisser i utkastet. Selvaag Eiendom og arkitektkontoret konkluderer med at «nytt volum anses ikke å ha vesentlige negative virkninger».

Lørenveien 38 er i dag på tre etasjer og huser blant annet House of Nerds. Arealet (BTA) er beregnet til 2400 kvadratmeter uten loft og kjeller. Selvaag vil utvide til 5770 kvadratm…