Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Erling og Kristian inviterer til matkurs og temakvelder i Kanonhallen

Bilde
Fra Sameiet Lørenparken fortelles det at Kanon Catering ved Erling og Kristian denne høsten kjører i gang matkurs og temakvelder i Kanon Bistro i Kanonhallen på Løren.Datoene er:


Temakveld Torsdag 15. oktober: 4 retters Fransk aften med drikke, start klokka 19.Matkurs onsdag 21. oktober: 4 retters asiatisk tema inkludert drikke. Start kl 18.00Temakveld Torsdag 12. november 4 retters viltaften inkludert drikke. Start kl 19.00.Matkurs Onsdag 25. november: 4 retters fisk-& skalldyraften. Start kl 18.00.

Prisene varierer fra 800 til 1300 kroner og det er satt et tak på antall deltakere.

Påmelding er to uker før arrangementet til Kanoncatering@gmail.com

Her sikres Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Bilde
Plan- og bygningsetaten er ute med kunngjøring om detaljregulering for Lørenveien 55-65 og Peter Møllers vei 15 i en samleannonse i Aftenposten mandag.

Lørenveien 55-65 ble vedtatt omregulert 10. juni mens Peter Møllers vei 15 ble vedtatt omregulert 17. juni. Dette er reguleringsplaner som blant annet legger til rette for Løren aktivitetspark med flerbrukshall.I Lørenveien 55-65 legger den vedtatte planen til rette for et stort boligprosjekt med cirka 490 leiligheter lokalisert rundt fire tun som åpner seg mot sør. Boligbebyggelsen varierer fra fem til åtte etasjer og utgjør cirka 45.000 kvadratmeter av samlet maks bruksareal over terreng på 61.000 kvadratmeter.Lengst øst mot Ring 3 foreslås forretning, kontor, bevertning, treningssenter og helserelatert virksomhet med høyde på inntil 42 meter over terrenget, det vil si 11-12 etasjer. Mellom denne bebyggelsen og boligtunene vestenfor reguleres det et allment tilgjengelig torg på 3 mål. Det tillates maks 3500 kvadratmeter forretning…

Lørenbanen i rute - og foran budsjett

Fint besøk på det som skal bli Løren stasjon onsdag: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og samferdselsbyråd Guri Melby (V) ga statsminister Erna Solberg (H) en omvisning, sammen med Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø.

Samtidig melder NTB at byggingen av den 1.600 meter nye T-banestrekningen mellom Sinsen og Økern er i rute og foran budsjett.

Solberg var godt fornøyd med omvisningen og mener mange andre norske byer har mye å lære av Oslos ambisiøse satsing på kollektivtrafikk.

– Jeg er imponert over det de får til i kollektivtrafikken i Oslo, både når det kommer til miljø og utvidelsen med nye linjer og stasjoner, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar ifølge Sporveien.no.

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og behovet for kollektivtransport vil øke betydelig. Oslo kommunes målsetning er at all vekst i persontrafikken i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

36 meter under bakken bygges ny t-banestasjon og bane på Løren. Med li…

Advarer mot «Laila-løsning» i Spireaveien på Løren

Bilde
JM Norge, en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, har startet markedsføringen av boliger i prosjektet de har gitt navnet Løkkehagen med adresse Spireaveien 4 og 6 A-E.

Området ligger nord for Dag Hammarskjølds vei, mellom Refstad og Økern. Salgsstart er datofestet til 23. august.

Det skal bygges 192 leiligheter fra to- til femroms. Disse fordeler seg på fire blokker som omkranser et tun.

Spireaveien ligger nær Refstad skole og nyoppussede Løren skole. Refstad barnehage og Espira Spirea barnehage er rett i nærheten. Området grenser også til idrettshallen Lørenhallen, ishallen som er hjemmebane for hockeylaget Hasle-Løren. De andre JM-prosjektene i Spireaveien har fått navnet Spirea Park II-III.

Tiltakshaver, selskapet Spireaveien 6 Utvikling KS, med JM Norge AS som største aksjonær, har i innspurten hatt en del spørsmål de må finne ut av med Plan- og bygningsetaten før rammetillatelsen er på plass.  Søknaden mottok kommunen 22. juni, men Plan- og bygningsetaten skrev i…