Innlegg

Viser innlegg fra august, 2014

Hero Norge skal drive Refstad transittmottak de neste årene

Bilde
Refstad transittmottak i Sinsenveien 76 er det første møtet med Norge for mange asylsøkere. Hit kommer det 25-30 personer i døgnet, og vanligvis blir de sendt videre til andre mottak etter fem til ti dager. De neste årene er det selskapet Hero Norge AS - Norges største driftsoperatør på mottak - som skal stå for driften. Nåværende driver, Norsk Folkehjelp, tapte anbudskampen, og Hero overtar mandag 1. september.

Rett før stortingsvalget i fjor meldte den daværende regjeringen at Refstad transittmottak skulle avvikles og virksomheten flyttes ut av Oslo. Problemer knyttet til dårlig adgangskontroll, ubudne gjester og narkotikakriminalitet var framme i nyhetsbildet. Men det ble ikke flytting. I mellomtiden er sikkerheten rundt transittmottaket også skjerpet. Det er omgitt av høye gjerder med piggtråd og en solid port.

UDIs anbudskonkurranse om drift av transittmottaket på Refstad ble avgjort 17. juli.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Hero Norge for å lette overgangen, men skriver på…

72 boliger i Sinsen skolekrets

Bilde
Sinsenboeren har igjen tatt en kikk på boligmarkedet i Sinsen skolekrets. Vi fant 72 boliger til salgs på Finn.no og presenterer her et lite utvalg av de som er lagt ut sist.

[View the story "August 2014: Boligjakt i Sinsen skolekrets" on Storify]

Alt om planene for Ica-tomta, Sinsenveien 45-49

Bilde
Forslagsstillerne og plan- og bygningsetaten har ikke klart å komme til enighet om planforslaget for Sinsenveien 45-49 på Løren/Sinsenengen. Derfor ligger nå to ulike forslag ute til offentlig ettersyn. Hvilket syn som vinner fram er det politikerne i rådhuset som skal avgjøre en gang i perioden januar-april 2015. Skal du ha et ord med i laget, er høringsfristen er 22. september i år. Se alle sakspapirene og følg saksgangen for Sinsenveien 45-49 her De to forslagene skiller seg blant annet fra hverandre når det gjelder utnyttelsesgrad, etasjehøyder og utforming av utearealene.

Forslagsstiller (Sinsenveien 45-49 AS og Arkitektur Laboratoriet AS) vil ha maks utnyttelse på 34.500 kvadratmeter bruksareal (BRA), 385 leiligheter fordelt på seks blokker mellom fire og ni etasjer.
Plan- og bygningsetaten vil ha maks utnyttelse på 31.500 kvadratmeter BRA fordelt på sju boligblokker med maks åtte etasjer.

Mens forslagsstiller går inn for to torg (i sum på 1700 kvadratmeter) og gangforbindelser mello…

Skolestart 2014 - nytt skoleår med flere Oslo-skoler

Bilde
Mandag 18. august startet det nye skoleåret for elevene på Oslo-skolene, mens aktivitetsskolen allerede har vært i gang en stund for manges vedkommende.

Ved Sinsen skole startet 1. trinn klokka 12 mandag, mens elevene fra og med andre til og med sjuende klasse startet klokka 10.

Elevtallet øker for hvert år, og denne høsten har vi passert 620 elever, opplyste rektor Jan Petter Braathen ved skolestart. Blant de som ble ønsket velkommen i regnværet var også 125 spente førsteklassinger, skriver skolen på sine hjemmesider.Denne høsten står flere nye skolebygg klare for å ta unna det økte elevtallet. Det som tidligere var kjent som gamle Løren skole er en av 14 nye eller rehabiliterte skoler denne høsten og åpner som Løren skole. Kommunens skippertak med nye skoler har kostet i alt 3,9 millarder kroner, ifølge osloby.no. I fjor var det fem nye Oslo-skoler som ønsket elevene velkommen ved skolestart.Møt tre av de nye førsteklassingene på Løren skole

Oversikt over skoleåret 2014/2015 finner…

Flere boliger, park eller flerbrukshall i Lørenveien 64

Bilde
I november 2013 ble det kjent at Selvaag Bolig hadde kjøpt den ubebygde eiendommen Lørenveien 64 av DnBs livselskap og ville starte arbeidet med omregulering til boligformål.


Nå varsles det oppstart av detaljregulering. Innspill eller spørsmål må rettes til Arcasa arkitekter AS ved Inger Flaten innen 12. september, heter det i kunngjøringen.

Planområdet er på 7,3 dekar. Dette vil Selvaag Løren omregulere fra byggeområde for kontor, industri og forretning til ny detaljregulering, kombinert bebyggelse og anleggsformål - bolig/barnehage/forretning og torg. Men det foreligger også et alternativ: Oslo kommunes forslag er at området reguleres til grønnstruktur - friområde/park, eventuelt flerbrukshall.

Tomta er i dag parkeringsplass og ligger bak en furuhekk på motsatt side av veien der du svinger inn til kjøpesenteret Coop. Selvaags ønske er 150-180 leiligheter her.

Eiendomsbasen hos noblad.no forteller at eiendommen skiftet eier i 1996, da Gjensidige Nor Spareforsiking kjøpte den for 9 m…

Lokker boligkjøpere med duften av bakst i Brødfabrikken - Lørenveien 55

Bilde
Markedsføringen av nye boliger der Goman-bakeriet i sin tid bakte brød og boller er i gang. Det er Stor-Oslo Eiendom som står bak boligprosjektet i Lørenveien 55, som de har gitt navnet Brødfabrikken. Sinsenklinikken er en av virksomhetene som holder hus her i dag. De flytter 1. september til Lørenfaret 3.
På nettsiden Brødfabrikken og på prosjektets Facebook-side kan vi lese at første salgstrinn legges ut i løpet av høsten og består av to-, tre- og fireroms leiligheter fra 41 til 105 kvadratmeter bruksareal (BRA). Det lokkes blant annet med egen barnehage i 1. etasje og bakeri og kafe på hjørnet. Nærheten til den kommende Løren t-banestasjon blir også trukket fram. Prosjektet tegnes av Arcasa Arkitekter.
Lørenveien 55 er en del av en omfattende reguleringsplan for Lørenveien 55-65 som var oppe til politisk behandling i 2013. Det 27.440 kvadratmeter store området huser også kjøpesenteret Coop Obs i dag. Planområdet omfatter området vest for Østre Aker vei, fra parkeringsplassen til Coop…