Hero Norge skal drive Refstad transittmottak de neste åreneRefstad transittmottak i Sinsenveien 76 er det første møtet med Norge for mange asylsøkere. Hit kommer det 25-30 personer i døgnet, og vanligvis blir de sendt videre til andre mottak etter fem til ti dager. De neste årene er det selskapet Hero Norge AS - Norges største driftsoperatør på mottak - som skal stå for driften. Nåværende driver, Norsk Folkehjelp, tapte anbudskampen, og Hero overtar mandag 1. september.

Rett før stortingsvalget i fjor meldte den daværende regjeringen at Refstad transittmottak skulle avvikles og virksomheten flyttes ut av Oslo. Problemer knyttet til dårlig adgangskontroll, ubudne gjester og narkotikakriminalitet var framme i nyhetsbildet. Men det ble ikke flytting. I mellomtiden er sikkerheten rundt transittmottaket også skjerpet. Det er omgitt av høye gjerder med piggtråd og en solid port.

UDIs anbudskonkurranse om drift av transittmottaket på Refstad ble avgjort 17. juli.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Hero Norge for å lette overgangen, men skriver på sin nettside at deres tilbud var dyrere enn Heros og at ulikheten blant annet skyldes at Norsk Folkehjelp hadde beregnet mer penger til mat til asylsøkerne.

- Vi har presset kostnadene så langt ned som vi synes er etisk forsvarlig, og synes det er trist at vi tapte anbudsrunden, uttaler leder for asyl- og intergreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Bushra Ghazanfar, til folkehjelp.no.

Hero Norge på sin side lover at de skal gi nyankomne asylsøkere en god velkomst til Norge.

"Vi skal påse at de får målrettet informasjon, et variert aktivitetstilbud for barn og voksne samt god og næringsrik mat. Vi skal samarbeide tett med helsekontoret, NOAS og andre relevante samarbeidspartnere, og på den måten sikre at asylsøkerne får en best mulig start i mottakssystemet. Det er viktig for den videre prosessen for den enkelte asylsøker i en asylsøkeprosess", skriver Hero Norge på sin hjemmeside.

Norsk Folkehjelp har drevet transittmottaket på Refstad siden 2010. Flere av de ansatte vil bli med videre på Refstad.

-Vi har innledet en meget god dialog med tillitsvalgte og ledelse i Norsk Folkehjelp, og partene er enige om at overtakelse av driften er å anse som en virksomhetsoverdragelse. Det innebærer blant annet at vi er så heldige å kunne videreføre driften på en god måte ved at mange ansatte kan fortsette sine arbeidsforhold på Refstad. De ansatte besitter betydelig erfaring og kompetanse som vi ønsker å styrke ytterligere når vi overtar, sier personal- og organisasjonsdirektør Eli Størset til hero.no

Bala Venkatasamy vil fungere som oppstarts- og mottaksleder de første to månedene, inntil en permanent leder er på plass, ifølge Hero Norge.

 -Vi ser fram til å jobbe med mange nye, dyktige kolleger på Refstad, og vi gleder oss til å komme i gang, sier administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge AS.

Hero Norges årsrapport for 2013 forteller at selskapet har 48 avdelinger rundt om i landet og hovedkontor i Stavanger. Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 653 ansatte, 40 prosent av disse hadde selv innvandrings- eller flyktningebakgrunn.

Ved utgangen av 2013 bodde det i alt 16.300 personer på asylmottak i Norge. Hver tredje beboer bodde på et Hero-mottak.

Kartet er hentet fra Google Maps.
 

Vis større kart

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken