Lokker boligkjøpere med duften av bakst i Brødfabrikken - Lørenveien 55


Markedsføringen av nye boliger der Goman-bakeriet i sin tid bakte brød og boller er i gang. Det er Stor-Oslo Eiendom som står bak boligprosjektet i Lørenveien 55, som de har gitt navnet Brødfabrikken. Sinsenklinikken er en av virksomhetene som holder hus her i dag. De flytter 1. september til Lørenfaret 3.

På nettsiden Brødfabrikken og på prosjektets Facebook-side kan vi lese at første salgstrinn legges ut i løpet av høsten og består av to-, tre- og fireroms leiligheter fra 41 til 105 kvadratmeter bruksareal (BRA). Det lokkes blant annet med egen barnehage i 1. etasje og bakeri og kafe på hjørnet. Nærheten til den kommende Løren t-banestasjon blir også trukket fram. Prosjektet tegnes av Arcasa Arkitekter.

Lørenveien 55 er en del av en omfattende reguleringsplan for Lørenveien 55-65 som var oppe til politisk behandling i 2013. Det 27.440 kvadratmeter store området huser også kjøpesenteret Coop Obs i dag. Planområdet omfatter området vest for Østre Aker vei, fra parkeringsplassen til Coop, Lørenveien 65, til og med Lørenveien 55, inntil Haslvangen. Planområdet avgrenses av Lørenveien i nord og Alnabanen i sør. Alt skal etter hvert vike for boliger og nytt næringsareal fordelt på flere blokker.


Planområdet omfatter området vest for Østre Aker vei, fra parkeringsplassen til Coop, Lørenveien 65, til og med Lørenveien 55, inntil Haslvangen. Planområdet avgrenses av Lørenveien i nord og Alnabanen i sør. 


Byutviklingskomiteen hadde forslag til detaljregulering oppe på sitt møte 2. september. Der ble bydelsdirektørens forslag vedtatt med seks mot tre stemmer. Bydelen stilte seg positiv til hovedgrepet med mange bygninger som sammen danner fire skjermede og bilfrie tun. Utearealene ble betegnet som store og gode. Men det var også innvendinger. Utbygger fikk blant annet beskjed om manglende felles uteareal på en av blokkene i felt D, for lite uteareal på bakkeplan for barnehagen og for mange etasjer i blokkene mot Alnabanen. Der ville bydelen redusere fra åtte til seks etasjer.

Har vi forstått det riktig, ble utbyggingen redusert med 47 boenheter til 443 boenheter etter den politiske behandlingen.

Bydelen ga ros for grepet med tverrforbindelse gjennom åpninger i bygningskroppene. Det ble vist til at det i planområdet er regulert inn torg, barnehage, forretning og bevertning, noe bydelelen mente er positivt for nærmiljøet. Bydelen anbefalte også at det legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn små barn, og nevnte som eksempel areal til ballspill om sommeren som kan islegges om vinteren. Vedtaket tok også til orde for idrettslekeplass, skatepark eller områder for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis.

Illustrasjonen under er innlegg hentet fra Facebook-siden Brødfabrikken:


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken