Gangbrua over Dag Hammarskjølds vei blir likevel ikke revet

Slik blir nye Dag Hammarskjølds vei - med gangbru.

Gangbrua over Dag Hammarskjølds vei ved Lørenvangen, nye Spirea Park og Gamle Løren skole kunne ikke bli stående fordi det ville føre til "uakseptable forhold for syklister og fotgjengere", het det fra Statens vegvesen i 2010. Fire år senere har etaten snudd.

Bekreftelsen kom denne uken fra Statens vegvesen. "Nå er det besluttet at brua likevel får stå", skriver etaten på sin nettside.

Brua skulle etter planen rives da ett av fundamentene havnet i traseen for nytt sykkelfelt og fortau. Naboene hadde imidlertid et sterkt ønske om at gangbrua skulle få stå. Velforeninger på begge sider av veien engasjerte seg. De mente det ville være synd å rive en bro som allerede er tilgjengelig, og som gjør at både barn og voksne kan velge å krysse vegen uten å måtte forholde seg til biltrafikken på gateplan.

Gamle Løren skole totalrehabiliteres, og første byggetrinn skal stå ferdig i år.


Problemstillingen ble ytterligere aktualisert da Oslo kommune gikk løs på Gamle Løren skole og bestemte seg for å restaurere, bygge ut og gjenåpne den som Løren skole. Planleggerne i Statens vegvesen gikk i tenkeboksen og fant en løsning.

- Så langt det lar seg gjøre, lytter vi selvsagt til naboenes ønsker. I dette tilfelle fant våre planleggere en løsning som gjorde det mulig å beholde brua. Høyden justeres i det aktuelle området, og sykkelfelt og fortau blir lagt i en bue utenom brufundamentet. Oslo kommune har godkjent løsningen. Dermed får gangbrua stå, forklarer byggeleder Atle Strøm ifølge vegvesen.no.

Gangbrua leder fra Lørenvangen over til området ved Spireaveien og nye Spirea Park.

Ombyggingen av Dag Hammarskjøldsvei, som starter nå, vil også gi en kryssingsmulighet ved Lørenvangen med signalregulerte fotgjengerfelt på gateplan.

- Trafikksikkerheten for gående og syklende som velger å bruke disse blir selvsagt også fullt ut ivaretatt i henhold til regler og retningslinjer for slike kryssinger, understreker vegvesenet.

Spørsmål/kommentarer? Send en mail til Sinsenboeren.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken