Innlegg

Gjøvikbanen - snarveien til Nordmarka og pendlerrute fra Nittedal

Bilde
På Gjøvikbanen suser pendlertoget med nittedøler inn mot Oslo hver morgen, men Nordmarka, Hadeland, Toten, Gjøvik - der har du også noen destinasjoner innen rekkevidde for oslofolk som gjerne kjører skinnegående ut av byen. Gjøvikbanen har ypperlig togtilbud hvis du vil oppleve Nordmarka til fots, på sykkel eller på ski. Hopper du av på Movatn stasjon, siste stasjon hvor det holder med Ruter-billett sone 1, har du flere fine turmål i nærheten: Barlindåsen, Sinober, Øyungen og Maridalsalpene, for å nevne noen. Det går sykkelveier fra Movatn både til Nittedal og langs Greveveien til Hakadal, og Movatn har fine bademuligheter sommerstid. Hopper du på toget på Grefsen stasjon, er du på Movatn etter tre stopp og 15 minutter. Vil du på langtur, tar turen til Gjøvik 1 time og 50 minutter fra Grefsen. Gjøvikbanen er 123,5 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik, ifølge Bane Nor. Den åpnet i 1902 og ble elektrifisert i 1963. Se NSBs søkeside for togtider
Se rutetider for Gjøvikbanen (PDF)
Se rutetid…

Sinsen-arkitektur: Siloen som ble boligsameie

Bilde
- Byggteknisk har det vært en kolossalt krevende prosess. En silo er jo ikke konstruert for boliger, uttalte seniorarkitekt Frithjof Wiese i Pride Architects AS til Aftenposten i oktober 2003. Da var ombyggingen i full gang. Arkitekten var med rette stolt av sitt verk. Sinsens landemerke, den 47 meter høye kornsiloen og kornlageret fra henholdsvis 1929 og 1931, hadde skiftet funksjon. Nå rommet ikke bygningene korn lenger, men boliger. Silo ble til sameie - Sinsen panorama. Det er et høyrest boligkompeks i stål og betong med felles terrasse på 150 kvadratmeter på taket over 15. etasje.

En krevende ombygging til tross, arkitekten var blant dem som mente at riving ville blitt kjempedyrt: «En slik silo har en så solid konstruksjon med så mye jern og betong, at det ikke lønner seg å rive den», fortalte Wiese til avisa. Så var også den gamle siloen på Sinsen fredet. Prosjekteringen begynte våren 2000, da byggherren Inka Eiendom AS kom til arkitektfirmaet og spurte hva det var mulig å få t…

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Bilde
Gangbro over Alnabanen fra Lørenvangen er ferdigstilt - såvidt vi vet uten pomp og prakt, men etter alt å dømme til stor glede for beboere i området. Midlertidig brukstillatelse ble gitt 25. februar. Dette er broa som forbinder Løren og det nye boligfeltet på vinmonopolets gamle tomt. Det var her polet/Arcus hadde sin produksjon før de flagget ut til Gjelleråsen. «Chateau Hasle» het industrianlegget på folkemunne en gang. Nå er navnet Hasle Linje. Nå kan beboerne her rusle over den nye broa mellom Lørenvangen og Bøkkerveien og for eksempel kjøpe seg en bolle på bakeriet på Løren eller den andre veien; komme seg fra Løren til idrettsungdomsskolen på Hasle.


Samtidig med at denne broa står ferdig, er en annen brosak i det blå, går det fram av papirer hos Plan- og bygningsetaten. Dette gjelder gangbro 300 meter lenger nord, broa som skal forbinde Frydenberg med Løren T-bane og T-banens inngang fra Kanonhallveien. Det er Sporveien AS som i januar orienterte om at deres byggesøknad om oppfø…

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Bilde
Bymuseets byvandringer får folk opp av godstolen, selv i stekende sol. Tirsdag var vi mange som gikk i prosesjon etter kunsthistoriker og forfatter Anne-Kristine Kronborg gjennom Lille Tøyen hageby og Keyserløkka.

Mottoet for turen var byen på landet, urban arkitektur plassert i grønne omgivelser. Turen startet i idyllen Lille Tøyen hageby, 319 leiligheter (nå 305) i toetasjers murblokker rundt store tun, der hver leilighet opprinnelig hadde sin hageflekk før alt ble gjort til fellesarealer/park. Lille Tøyen hageby ble bygd som kommunale utleieleiligheter på grunn i daværende Aker herred av Kristiania kommune. De første beboerne flyttet inn i 1918, fortalte Kronborg - altså et 100-årsjubileum. Det var bolignød i Kristiania, og man bodde trangt her fra starten. Arkitekten bak Lille Tøyen hageby var Magnus Poulsson (1885-1958), som har satt tydelige spor etter seg i Oslo, blant annet som arkitekt for Oslo rådhus i samarbeid med Arnstein Arneberg. Rådhuset blei påbegynt i 1933, men førs…

24 sinsenboere - dette var skjebnen som møtte dem

Bilde
«Reist i 1949 til minne om sinsenboere falne under krigen 1940-1946», står det skrevet på minnetavla på bautaen på Sinsenjordet. Hvert år på 17. mai arrangerer Sinsen Hagebys Vel en enkel markering her. 24 navn er listet opp med det til felles at de hadde en lokal tilknytning og døde under krigen. Flere av navnene er ofre for de norske jødedeportasjonene, mennesker som endte sine liv i eller på vei til nazistenes utryddelsesleire. Blant disse er Sinsen-barna Fanny og Charles, som bodde i Olaf Schous vei og sammen med sin mor Lea ble sendt med lasteskipet «Donau» fra Amerikalinjens kai 26. november 1942. I alt 529 norske jøder ble deportert med «Donau» denne dagen. De fleste av dem kom aldri tilbake. Andre navn på minnetavla, som Gunnar Svein Anklev, kom med i illegalt arbeid og ble henrettet her i Oslo.

I 2015 samlet VG navnene på de norske ofrene for 2. verdenskrig i en stor database (blant annet basert på bokverket Våre falne) og gjorde den tilgjengelig for publikum. Her kan du søk…

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken

Bilde
Selvaag Eiendom vil bygge et fem etasjer høyt kontorbygg i Lørenveien 38 ved inngangen til Peer Gynt-parken, lavblokkene rundt og den verneverdige Kanonhallen. Planene bryter med reguleringsbestemmelsene for området både når det gjelder byggegrenser og byggehøyder, men i et brev til kommunen datert 6. april ber Magnus Skallerud i Selvaag og Grape Architects om at plan- og bygningsetaten ser gjennom fingrene med dette og behandler søknaden som en byggesak med dispensasjon.

Den innsendte skissen og beskrivelsen av planene sier lite om konsekvensene for boligene bak, der beboerne i første rekke i Lørenparken boligsameie åpenbart vil miste lys og utsikt. Det foreligger ingen solskisser i utkastet. Selvaag Eiendom og arkitektkontoret konkluderer med at «nytt volum anses ikke å ha vesentlige negative virkninger».

Lørenveien 38 er i dag på tre etasjer og huser blant annet House of Nerds. Arealet (BTA) er beregnet til 2400 kvadratmeter uten loft og kjeller. Selvaag vil utvide til 5770 kvadratm…