Innlegg

Samler underskrifter for svømmehall i Løren flerbrukshall

Bilde
Målet var å samle inn minst 300 underskrifter. Per 12. februar - med ti dager igjen av fristen - har initiativtakerne fått inn over 1900 underskrifter på sitt svømmehallkrav.

Kultur- og idrettsbygg i Oslo med Multiconsult som rådgiver har presentert et forslag til flerbrukshall/nærmiljøanlegg i Lørenveien 64 med bruksareal (BRA) på 4000 kvadratmeter. Uteareal er på 4100 kvadratmeter park og 2800 kvadratmeter som kombinerer grønnstruktur hvor takflate er en del av parken. Men planene mangler noe, mener en gruppe innbyggere.

«Om kort tid blir det bestemt hva Løren Flerbrukshall skal inneholde. Svømmehall ser ut til å ha blitt glemt på veien og fins ikke i de foreløpige skissene. Det må vi rette på!», heter det i oppropet som ble lagt ut på Minsak.no 7. februar.
300 underskrifter er minstekravet for få saken opp på bystyrets bord.

«Behovet for svømmehaller er skrikende i Oslo, og verken nye Stovner bad eller nybygd Tøyenbad bidrar til å dekke opp dette underskuddet i bydelen. Svømmehall e…

Flere pågripelser etter ytre høyre-konferanse - hva skjedde?

Bilde
Lørdag var Hans Nielsen Hauges gate på Sandaker i Oslo (like nord for Sinsen T) åsted for en en konferanse arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum. Nordre Aasen bo- og rehabiliteringssenter ble åpenbart tatt på senga som utleier av lokalene som ble benyttet. Rett før klokka 14 lørdag la de ut denne meldingen på Facebook: «Vedrørende pågående seminar i Hans Nielsen Haugesgt. 44B. Lokalene ble leid av en privatperson. Utleier var ikke kjent med at det var nettverk Scandza Forum som skulle benytte lokalene. Vi beklager at vi ikke var kjent med dette. Utleier tar sterk avstand fra den ideologi som dette nettverket representerer. Det er ikke i tråd med de verdier som vi står for».

Under konferansen ble ytre høyre-profilen, Greg Johnson, en talsmann for hvitt overherredømme og en kjent figur innen den amerikanske Alt Right-bevegelsen, pågrepet av PST. PST varslet at Johnson ville bli bortvist fra Norge, og søndag fattet UDI et bortvisningsvedtak, melder NTB/Nettavisen. Bakg…

Selvaag har måttet justere - slik blir Sinsenveien 45-49

Bilde
Nå foreligger detaljregulering for boligutbygging, forretning, barnehage og park i Sinsenveien 45-49, seks år etter at Oslo kommune første gang mottok forslaget. Tiltakshaver er Selvaag Bolig ASA og arkitekter er Oslo-firmaet HRTB AS. Området ligger i det nordvestre hjørnet i vinkelen mellom Sinsenveien og Dag Hammarskjølds vei.

Her på bloggen Sinsenboeren skrev vi om planene første gang i 2014. Den gang var det eiendomsforvalterfirmaet Fazenda Asset Management AS og Arkitektur Laboratoriet AS (A-lab) som var på ballen. De ba om en utnyttelsesgrad på 225 prosent og tilsammen 450 leiligheter fordelt på blokker på 9-11 etasjer på tomta. De kom aldri overens med Plan- og bygningsetaten og ga seg halvveis i reguleringsplanarbeidet.

I 2015 overtok Selvaag Bolig og Veidekke ASA eiendommen fra et konsortium der Nortura Konsernpensjonskasse var største aksjonær. Selvaag og Veidekke skisserte planer for 350-400 boenheter på det 17.000 kvadratmeter store området.Det oppdaterte planforslaget…

Åpningstider for Løren minigjenbruksstasjon

Bilde
Løren minigjenbruksstasjon finner du i Vekslerveien 3 på Løren, på baksiden av Løren torg. Mandag og onsdag er det kveldsåpent til klokka 19.30. Tirsdag, torsdag og fredag er det åpent fra 07.30. Her er åpningstidene. Sjekk på Oslo kommunes nettsider for oppdatert informasjon og endringer i åpningstider.
Gjøvikbanen - snarveien til Nordmarka og pendlerrute fra Nittedal

Bilde
På Gjøvikbanen suser pendlertoget med nittedøler inn mot Oslo hver morgen, men Nordmarka, Hadeland, Toten, Gjøvik - der har du også noen destinasjoner innen rekkevidde for oslofolk som gjerne kjører skinnegående ut av byen. Gjøvikbanen har ypperlig togtilbud hvis du vil oppleve Nordmarka til fots, på sykkel eller på ski. Hopper du av på Movatn stasjon, siste stasjon hvor det holder med Ruter-billett sone 1, har du flere fine turmål i nærheten: Barlindåsen, Sinober, Øyungen og Maridalsalpene, for å nevne noen. Det går sykkelveier fra Movatn både til Nittedal og langs Greveveien til Hakadal, og Movatn har fine bademuligheter sommerstid. Hopper du på toget på Grefsen stasjon, er du på Movatn etter tre stopp og 15 minutter. Vil du på langtur, tar turen til Gjøvik 1 time og 50 minutter fra Grefsen. Gjøvikbanen er 123,5 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik, ifølge Bane Nor. Den åpnet i 1902 og ble elektrifisert i 1963. Se NSBs søkeside for togtider
Se rutetider for Gjøvikbanen (PDF)
Se rutetid…

Sinsen-arkitektur: Siloen som ble boligsameie

Bilde
- Byggteknisk har det vært en kolossalt krevende prosess. En silo er jo ikke konstruert for boliger, uttalte seniorarkitekt Frithjof Wiese i Pride Architects AS til Aftenposten i oktober 2003. Da var ombyggingen i full gang. Arkitekten var med rette stolt av sitt verk. Sinsens landemerke, den 47 meter høye kornsiloen og kornlageret fra henholdsvis 1929 og 1931, hadde skiftet funksjon. Nå rommet ikke bygningene korn lenger, men boliger. Silo ble til sameie - Sinsen panorama. Det er et høyrest boligkompeks i stål og betong med felles terrasse på 150 kvadratmeter på taket over 15. etasje.

En krevende ombygging til tross, arkitekten var blant dem som mente at riving ville blitt kjempedyrt: «En slik silo har en så solid konstruksjon med så mye jern og betong, at det ikke lønner seg å rive den», fortalte Wiese til avisa. Så var også den gamle siloen på Sinsen fredet. Prosjekteringen begynte våren 2000, da byggherren Inka Eiendom AS kom til arkitektfirmaet og spurte hva det var mulig å få t…

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Bilde
Gangbro over Alnabanen fra Lørenvangen er ferdigstilt - såvidt vi vet uten pomp og prakt, men etter alt å dømme til stor glede for beboere i området. Midlertidig brukstillatelse ble gitt 25. februar. Dette er broa som forbinder Løren og det nye boligfeltet på vinmonopolets gamle tomt. Det var her polet/Arcus hadde sin produksjon før de flagget ut til Gjelleråsen. «Chateau Hasle» het industrianlegget på folkemunne en gang. Nå er navnet Hasle Linje. Nå kan beboerne her rusle over den nye broa mellom Lørenvangen og Bøkkerveien og for eksempel kjøpe seg en bolle på bakeriet på Løren eller den andre veien; komme seg fra Løren til idrettsungdomsskolen på Hasle.


Samtidig med at denne broa står ferdig, er en annen brosak i det blå, går det fram av papirer hos Plan- og bygningsetaten. Dette gjelder gangbro 300 meter lenger nord, broa som skal forbinde Frydenberg med Løren T-bane og T-banens inngang fra Kanonhallveien. Det er Sporveien AS som i januar orienterte om at deres byggesøknad om oppfø…