Ute på høring: Fra industri til bolig for Peter Møllers vei 8-14


Mens fellesferien er over oss og med frist til 14. august med å komme med bemerkninger, er den foreslåtte omreguleringen av Jordan-kvartalet, Peter Møllers vei 8-14, fra industri til bolig lagt ut til høring. Det er Lørenvangen Utvikling AS (Veidekke og Obos) som vil omregulere og rive dagens bygg i kvartalet, som blant annet omfatter 07 Media. Dette skal ifølge forslaget vike til fordel for 440 boliger fordelt på sju boligblokker i 7-9 etasjer.

Se hele planforslaget som nå ligger ute til offentlig ettersyn her

I tillegg til boliger, er det tegnet inn forretning/bevertning og barnehage. TAG arkitekter vant paralleloppdrag og signert skissene. Det er detaljreguleringen som nå er ute på høring.

Forslaget legger opp til byggehøyder og utnyttelse som går lenger enn kommuneplanen gir adgang til. Forslaget skal sikre et gatetun i Børsteveien, park, to mindre torg og utvidelse av Peter Møllers vei med kjøreareal, fortau og et felt med trær og parkering, opplyser plan- og bygningsetaten.

Plan - og bygningsetaten er positive til å skape et nytt boligområde på det nåværende industriområdet, men mener byggehøydene og utnyttelsen blir for høy.

Du kan følge saksgangen for Peter Møllers vei 8-14 ved å klikke her.

Planforslaget fra Lørenvangen Utvikling AS har møtt disse innvendingene fra plan- og bygningsetaten.

  • Utnyttelsen for høy i forhold til Kommuneplan 2015
  • Høydene må reduseres merkbart for å sikre en bedre tilpasning til byområdet rundt
  • Høydene må reduseres for å oppnå mer åpenhet og solfylte gårdsrom
  • Barnehagens uteareal får for lite solbelysning
  • Anbefaler ikke å åpne opp for flere små leiligheter


Kommuneplanen legger opp til en samlet områdeutnyttelse på 125 prosent i Løren-området og nærmere 100 prosent i det aktuelle området. Plan- og bygningsetaten har regnet ut at planforslaget fra Lørenvangen Utvikling AS legger opp til en utnyttelsesgrad på 296 prosent, mens utviklerne mener det er snakk om 190 prosent.Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, men fremmer et alternativ med lavere høyder. Hos plan- og bygningsetaten kan du også se en fysisk modell av forslaget (både alternativ 1 og 2).

Se uttalelse fra bydel Grünerløkka her

Bydel Grünerløkka anbefaler (4. juli) heller ikke utbyggers forslag, men derimot det forslaget plan- og bygningsetaten legger fram.


  • Bydelen mener seks etasjer må være maksimumshøyde og at behov for gode solforhold og uteoppholdsarealer på bakkeplan må prioriteres høyere enn maksimal arealutnyttelse.
  • Bydelen mener Alternativ 2 gir en bygningsmasse som er mindre massiv, harmonerer bedre med omkringliggende bebyggelse og gir bedre solforhold for hele prosjektet.


Jordan-kvartalet heter området fordi deler av bebyggelsen huset Jordan børste- og malefabrikk. Du ser Jordan-navnet på en vegg som vender mot Dag Hammarskjølds vei. Jordan-tannbørsten ble produsert på Løren fra 1933 til 1981.

Sinsenboeren oppfordrer naboer til å ta en kikk på dokumentene det er lenket til i denne saken. Bildene under er hentet fra dokumentene som nå er ute til høring.

Klikk på bildene for å se detaljene!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken