Starter opp planarbeid for hjørnetomta Sinsenveien 51-55

Skanska starter planarbeid for Sinsenveien 51-55, hjørnetomta mellom Sinsenveien og Dag Hammarskjøldsvei.

  • Boligblokker fra 4-12 etasjer
  • Barnehage felles med Sinsenveien 45-49
  • Lille Løren Park
  • Børsteveien blir gangvei inn i området
  • Adkomst fra Sinsenveien
  • Saksnummer 201617067 I dette området ligger eiendommen Sinsenveien 51-55, som nå eies av Skanska.
Det svenske entreprenørkonsernet Skanska varsler i en kunngjøring i Aftenposten i dag (26. januar) at de starter arbeidet med detaljregulering av eiendommen Sinsenveien 51-55. Dette er den høytliggende hjørnetomta sørøst for krysset Sinsenveien/Dag Hammarskjølds vei med Sinsen hageby som nabo i vest.

Tomta grenser mot et annet transformasjonsområde i sør, Selvaag Bolig og Veidekkes eiendom Sinsenveien 45-49 (saksnummer 201307159) og mot et tredje i øst, Peter Møllers vei 8-14 (saksnummer 201412329).

Klikk her for å finne saker og kart hos Plan- og bygningsetaten. Søk med saksnummer eller adresse.

Det er kontorbygg og industri på Sinsenveien 51-55 i dag, mens Skanska skal bygge boligblokker med 4-7 etasjer langs Sinsenveien og 6-12 etasjer langs Dag Hammarskjølds vei. Planen er noe næringsareal i 1. etasje, samt butikk og kontor i hjørnet Dag Hammarskjølds vei/Sinsenveien, står det i kunngjøringen. Det er her Coop Prix har sin butikk i dag. Videre planlegges det barnehage langs Børsteveien ved Lille Løren Park.

Sinsenveien 51-55 er tenkt utbygget med boligblokker på 4-7 og 6-12 etasjer.En ny, lokal park, som foreløpig har fått navnet Lille Løren Park, og en gang- og sykkelsti til Dag Hammarskjølds vei har vært viktig for bydelen og er en del av planene. I en uttalelse fra bydel Grünerløkka til oppstartsmøte for Sinsenveien 51 i desember i fjor het det: “Bydelen vil understreke behovet for at alle plassene og parkene blir gjennomført, da dette er et minimum av hva det er behov for på Løren”. Bydelsdirektør Ellen Oldereid pekte i denne uttalelsen på at bydelen har behov for områder tilrettelagt for eldre barn og ungdom. “Barnefamilier flytter fra indre by når barna kommer opp i skolealder. Bydelen har erfaring fra at ungdom og store barn ikke føler seg velkommen til å oppholde seg i boområder fordi de lager støy. Spesielt er dette en utfordring med blokkbebyggelser som står så tett at lyden blir forsterket”, het det. Det ble pekt på behov for areaner der denne gruppen kan “henge”. Eksempler som små ballbinger, basketkurv, klatrevegg på husfasade eller en liten park med trær og benker ble nevnt. “Bydelen ønsker etablert parkouranlegg, utendørs treningsanlegg, skatepark, basketbane, grusbaner og utendørs skøytebane for uorganisert idrett i området”, het det videre. Behovet for et sammenhengende gang- og sykkelveinett ble også understreket og “raushet når det gjelder belysning”, slik at det føles trygt å sykle og gå. Bydelen varslet også et ønske om å se på alternative boformer, slik at man legger til rette for å blande beboergrupper.

Slik er planene i grove trekk. Barnehagen er den store sirkelen. Området for bebyggelse ligger innenfor den gule streken. Lille Løren Park ligger delvis på dette planområdet og delvis hos naboen, Peter Møllers vei 8-14.Forslagsstiller beskriver en kvartalsstruktur for Sinsenveien 51-55 der de største bygningsvolumene og høyeste blokkene er konsentrert mot Dag Hammarskjølds vei. Gårdsrommet i kvartalet ligger tilnærmet øst-vest. Lille Løren park blir liggende på sørsiden av planområdet.


Skanska Eiendomsutvikling ved prosjektleder Henriette Stiansen varslet allerede 6. januar at de ikke er fornøyd med planene for nabotomta, Peter Møllers vei 8-14, der det er foreslått byggegrense fire meter fra Skanskas eiendom. Dette er det såkalte Jordan-kvartalet der Obos og Veidekke skal bygge 440 boliger. Skanska mener plasseringen av et bygg med 28 meter fasadehøyde fire meter nær grensen strider mot de overordna planene for området. Skanska leser føringene for området slik at det som blir en interngate skal være 15 meter i bredde. Skanska mener også at så stor høyde nær nabogrense strider mot Plan- og bygningsloven. De foreslår at 15 meters bredde legges til grunn og at både Obos’ og Skanskas byggegrenser legges 7,5 meter fra byggegrensen.

Obos på sin side mener Skanska tolker lovverket feil og mener flytting av deres bebyggelse ikke vil være et godt grep. “For å oppnå siktaksen gjennom parken, er det nødvendig at Skanska etablerer interngaten på sitt felt”, skriver Obos ved prosjektsjef Anders Skauge i sitt tilsvar. Obos mener planforslaget for Peter Møllers vei 8-14 bidrar med betydelige ytelser gjennom gatetun (Børsteveien), park og torg. “Vi mener det er urimelig å kreve at halvparten av interngaten/grønt gatenettverk skal opparbeides på vår tomt”, skriver Obos.

TL


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken