Dette er nye Dag Hammarskjølds vei og slik er trafikkprognosene


Velforeninger på Refstad og Løren ble hørt. Gangbrua ved Lørenvangen blir likevel stående, lød meldingen fra Statens vegvesen tidligere i vår. Nå er ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei i full gang, og det som før var en tungt trafikkert ringvei med 100.000 biler i døgnet skal bli lokalvei med helt andre trafikkprognose.

Krysset ved Peter Møllers vei. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Sinsenboeren har spurt Statens vegvesen Region Øst hva som videre skal skje og fått svar fra Cecilie Foss på kommunikasjonsavdelingen. Bildene har vi også fått fra Statens vegvesen. Klikk på bildet hvis du vil se det i større versjon.


- Hva skjer med gangbrua ved Lørenvangen - nå og på sikt - og hva med kollektivfelt og sykkelfelt under brua?


- Det er besluttet at gangbruen blir stående. Da det ble besluttet at Gamle Løren skole skulle restaureres, tok planleggerne våre en runde til på om det var mulig å la gangbruen stå. Den nye løsningen ble å justere høyden i det aktuelle området, og å legge sykkelfelt og fortau i en bue utenom brufundamentet. Oslo kommune har godkjent løsningen. Dermed får gangbrua stå. Dette har blitt dyrere, men den kostnaden har prosjektet tatt.


- Hva slags løsninger blir det når det gjelder kryssingspunkter ved Lørenvangen og Sinsenveien for myke trafikanter?


- I krysset Lørenvangen/Spireaveien blir det gangfelt som er lysregulert. Krysset Sinsenveien Dag Hammarskjølds vei skal bygges om til rundkjøring i plan. Fotgjengerfelt blir plassert i alle fire armer.   


- Har dere ferske trafikktellinger for Dag Hammarskjølds vei (etter omleggingen) eller beregninger på trafikkmengden - og hva var den før omleggingen?

Tidligere passerte det ca. 100.000 biler i døgnet, etter ombyggingen tilsier våre beregninger at det nå passerer ca. 10.000 biler i døgnet. Det har ikke blitt foretatt noen nye trafikktellinger, beregninger ble gjort under planleggingsprosessen.


Rundkjøring ved Sinsenveien. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Beregninger tilsier 10.000 biler i døgnet etter ombyggingen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Andre saker på nabolagsbloggen Sinsenboeren:

Vil bygge høyt og tett på Sinsenengen

Her kommer Løren stasjon

Hvem husker gamle Ringen kino?Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Historien om Lørenfaret: Kommandoran og IT-kjempen som forsvant

Historien om Sinsen hageby