Her skal Heimevernet øve krig - Øvelse Hovedstad 2017 er i gang


Øvelse Hovedstad - Heimevernets største øvelse på Østlandet i år - er i gang og vil merkes flere steder i Oslo - blant annet på Løren og Sinsen de kommende dagene, særlig til helgen, opplyser Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 (med base på Rygge i Østfold).

Se Forsvarets melding om Øvelse Hovedstad

Forsvaret opplyser at øvelsen pågår fra 11. til 18. september og skjer i regi av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

Rundt 3000 soldater, de fleste fra heimevernsdistriktene HV-02 (Oslo og Akershus), HV-01 (Østfold og Vestfold), HV-03 (Telemark og Buskerud) og HV-05 (Oppland og Hedemark) skal delta.

Oslo, Akershus, Telemark og Buskerud fylker benyttes som øvingsområde.

I hovedstadsområdet vil øvelsen foregå ved Kolsås leir i Bærum og flere steder i Oslo, opplyser politiet.

I Oslo og Bærum oppfordrer politiet voksne om å fortelle barn og unge om øvelsen, slik at de vet hva som foregår.

Se politiets melding om Øvelse Hovedstad

Det vil være flere utrykningskjøretøy, synlig bevæpnet politi og mange soldater i hovedstadsområdet.

Det må påberegnes noe mer trafikk og støy i kortere perioder både på dagtid og på natten, opplyser Oslo-politiet. Følg med på Twitter på @oslopolitiops for oppdateringer.

Feltdelen av øvelsen starter torsdag 14. september.

Fra oppslag i nærområdet er det opplyst at Sinsenveien 47 (på Ica-tomta) og det nå tomme kontorbygget Sinsenveien 47b like nord for Lørenparken boligsameie skal brukes i øvelsen.

Se tidligere omtale på Sinsenboeren: Selvaag Bolig og Veidekke overtar Sinsenveien 45-49

Forsvaret og Heimevernet skriver ikke i klartekst på sine nettsider om hvilke scenarier det skal øves på, men fra andre aktører som deltar, er det opplyst at øvelsen starter med en krisesituasjon og utvikler seg mot krig. I helgen blir det erklært krigsskueplass i Oslo. Hensikten skal være å trene overgangen krise-krig.

I tillegg til Heimevernet deltar avdelinger og elementer og funksjoner fra Hans Majestet Kongens Garde, Oslo garnisonsforvaltning, Kystvakten, Forsvarets sanitet, Nasjonal logistikkommando, Forsvarets militærpolitiavdeling, Cyberforsvaret, politiet, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), opplyser Forsvaret på sine nettsider.


Sjef i HV-02, oberst Karl Henrik Fossmann, sier dette om ambisjonene på Forsvaret.no:


– Vi øver på det som er det mest utfordrende, nemlig militære operasjoner i væpnet konflikt eller krig. Det sivile samfunn skal i et slikt scenario i prinsippet støtte den militære innsatsen. Det betyr blant annet at samarbeidet med de sivile beredskapsfunksjonene settes i fokus. Parallelt vil vi på årets øvelse trene på det som kreves for å kunne motta allierte forsterkninger, opplyser Fossmann.

Fossmann sier videre at Heimevernet har en viktig rolle i å utøve det territorielle ansvaret i Norge og at det skjer på to arenaer.

– For det første skal vi lede og understøtte all militær virksomhet i eget ansvarsområde med fokus på sikring av viktig infrastruktur samt overvåkning og kontroll av veiakser. For det andre skal vi samarbeide tett og godt med den sivile delen av totalforsvaret, sier han.

TL

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvem husker denne Sinsen-restauranten?

Hva skjer i Trondheimsveien 113?

Slik blir den nye høyblokka på Økern torg