Nye og gamle Løren - se forandringene


Det som var Oslo samvirkelags storbakeri i Lørenveien 55 er jevnet med jorda, og nå rives bygget som inntil nylig var Coop Obs på Løren. Kvartalsutbyggingen i Lørenveien 55-65 fjerner spor etter industri- og handelsvirksomheten som var her og bereder grunnen for en ny stor boligutbygging på Løren i Oslo i regi av Stor-Oslo Eiendom AS og Lørenveien Utvikling AS. Etter at Stor-Oslo Eiendom i september 2015 solgte deler av prosjektet Brødfabrikken, er også Selvaag Bolig ASA en av aktørene. De markedsfører sin del av prosjektet som Lørenporten.

Bildet øverst viser Oslo samvirkelags bakeri i Lørenveien 55 i 1949. Bildet er tatt av Leif Ørnelund og er hentet fra Oslo Museums arkiv. Det andre bildet er illustrasjonsbilde av boligprosjektet Brødfabrikken som nå er under bygging samme sted. Arcasa Arkitekter står for tegningene og utbygger er Stor-Oslo Eiendom AS.

Prosjektområdet er på 60.000 kvadratmeter tilsvarende åtte fotballbaner av internasjonale mål. Her kommer det 490 boliger. Helt i øst kommer et tolv etasjer høyt kontorbygg.

Rivingen av Coop Obs-bygget er i full gang, og i bakgrunnen reiser boligprosjektet Brødfabrikken seg. Foto: Trond LepperødKvartalsutbyggingen omfatter bydelssenter med kontorer og handel, barnehage og opp til åtte etasjer høye boligblokker. Blokkene er vist med nesten sammenhengende fasade mot Lørenveien i nord og tverrstilte blokker med gavler mot sør. Alle gårdsrommene har åpen vegg mot sør og jernbanen og trangere åpninger mot Lørenveien i nord, skriver Bar bakke landskapsarkitekter på sine nettsider. Gårdsrommene er opp mot 60x60 meter. Terrenget skal bearbeides som en sammenhengende bølgende front med spredt trevegetasjon, og overvannet skal håndteres på terreng med vann i åpne grøfter. Torget mot øst er på 3000 kvadratmeter og er utformet med stigning 1:20 fra Økernveien. Her samles overvannet i et åpent system som samles i et kunstig elveleie, ifølge landskapsarkitektene.

Boligprosjektet Brødfabrikken med Alnabanen til høyre og Økern i bakgrunnen. Bilde hentet fra Stor-Oslo Eiendom/Arcasa Arkitekter
Det planlagte kontorbygget i Lørenveien 63 (p-plassen på Coop Obs-tomta) blir på 13.300 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller og ha plass til 600-700 arbeidsplasser, ifølge prosjektansvarlig Stor-Oslo Eiendom. Kontorbygget forbindes med det nye torget og boligprosjektet Brødfabrikken lenger opp i Lørenveien.

Boligprosjektet Brødfabrikken fikk rammetillatelse og klarsignal fra politikerne i november i fjor, og planen er at prosjektet skal stå ferdig i 2. eller 3. kvartal 2017. Her skal det bygges 149 leiligheter. Prosjektet inkluderer en barnehage med fire avdelinger.

TL
Slik har landskapsarkitektene i Bar bakke tegnet uterommene i Lørenveien 55-65. 

Ny kontorblokk i Lørenveien 65 som vist i planene. Bildet hentet fra Stor-Oslo Eiendom/Arcasa Arkitekter.
Se reguleringsplaner for området her (Plan- og bygningsetaten)Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken