Selvaag har overtatt Sinsenveien 45-49 og presentert boligprosjekt med 406 leiligheter

Alternativt forslag til utforming av ny bebyggelse i Sinsenveien 45-49. Perspektivskisse sett fra Sinsenveien. (Faksimile fra sakspapirer. HRTB AS)

Sinsenveien 45-49 er et nytt transformasjonsprosjekt der næring viker for boliger på Løren. 406 leiligheter håper utbygger Selvaag Bolig ASA og arkitektkontoret HRTB AS å få plass til på den 17.000 kvadratmeter store eiendommen. Blokkene vil ruve ruve med utsikt mot  naboen i vest, Sinsen hageby, og mot Lørenparken i sørøst. En offentlig park og gatetun er del av premissene.

Følg framdriften i prosjektet og se alle sakspapirer på saksinnsyn her.


Vi skrev om planene her på bloggen i februar 2015 da Selvaag Bolig og Veidekke ASA kappet nytt land på Løren og overtok eiendommen fra et konsortium der Nortura Konsernpensjonskasse var største aksjonær. De kom aldri overens med Plan- og bygningsetaten og ga seg halvveis i reguleringsplanarbeidet. Det var her Selvaag/Veidekke overtok stafettpinnen.

Kontorblokkene i forgrunnen utgjør i dag bebyggelsen på eiendommen Sinsenveien 45-49. Utsikt mot øst.Nå er ballen i spill igjen. Det første dialogmøtet med ny forslagsstiller Selvaag Bolig ASA og HRTB som fagkyndig ble avholdt 8. september i fjor. Bymiljøetaten har nå i år vært i kontakt med Selvaag Bolig og grunneieren til nabotomta Peter Møllers vei 8-14 for dialog om utforming av offentlig park og gatetun.

Opprinnelig og alternativt forslag fra sørøst. Villabebyggelsen i Sinsen hageby ser du til venstre i bildet. (Faksimile fra sakspapirer, HRTB AS)Det nye planforslaget legger opp til en utnyttelse på 33.910 kvadratmeter T-BRA (tillatt bruksareal). Plan- og bygningsetaten har anbefalt Selvaag og HRTB å gå videre med kjedede blokker av ulike høyder mot Sinsenveien, ikke punkthus. Dette av hensyn til blant annet trafikkstøy. Fra kommunens side heter det videre at blokk A3 på fire etasjer som er tegnet inn midt i felt A bør fjernes. Plan- og bygningsetaten vil heller se et større, sammenhengende gårdsrom her. Det vises videre til altfor liten avstand mellom blokk A5 og A6, bare seks meter. Etaten vil videre ha en reduksjon og omfordeling når det gjelder høyder.


I bebyggelsesforslaget har HRTB tatt hensyn til tidligere forslag om utvidet gateprofil for Sinsenveien. Dette sammendraget bygger på referatet fra dialogmøtet, som ble godkjent 1. mars 2016.

Sinsenveien 45 i dag.


Siden vi skrev om saken sist har også Ica firt ned sitt flagg på hovedkontoret på Sinsenveien 45, og Coop har rykket inn, men dette er altså et av næringsbyggene som skal rives.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Historien om Lørenfaret: Kommandoran og IT-kjempen som forsvant

Historien om Sinsen hageby