Her er adressene som flyttes fra Sinsen til Løren skole

Utdanningsetaten har fattet endelig vedtak om skolegrenser for Løren og Sinsen, og det kan ikke påklages:

"Sinsen skole har ikke kapasitet til å ta inn alle elever som er bosatt innenfor dagens inntaksområde. Skolen har en kapasitet på 104 elever på førstetrinn, og forventet elevtall viser 157 elever", heter det i vedtaket.

Dermed flyttes de nevnte adressene fra Sinsen skole til Løren skole.

Se hele vedtaket her (PDF)

Løren skole. (Foto: Trond Lepperød)

Sinsen skole selv pekte på at de hadde kapasitet til skolestart 2016, og det kom også innvendinger fra foreldregrupper i høringsrunden. Men Utdanningsetaten peker på at Sinsen skole trenger inntaksområdeendring nå for å unngå å henvise mange elever før skolestart.

Målet er at endringen skal så langt det lar seg gjøre være langsiktig, sier Utdanningsetaten, som likevel peker på at inntaksområder endres for eksempel når nye skoler blir bygget eller utvidet, skoler legges ned eller omstruktureres. Andre faktorer som påvirker inntaksområdene er befolknings- og flyttemønstre.

Utdanningsetaten peker på at det er mulig å søke om skolebytte dersom elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for skolebytte skal søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Det finnes en egen forskrift om skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler, og det finnes også et rundskriv fra Utdanningsetaten (nr. 11/2005) om skolebytte.

I alt 18 skoler er berørt av denne høstens endring av skolegrenser: Abildsø, Bestum, Bolteløkka, Gamlebyen, Grefsen, Hasle, Høyenhall, Ila, Kjelsås, Løren, Manglerud, Rustad, Sinsen, Skøyen, Smestad, Teglverket, Tøyen og Vålerenga.

Les mer på Utdanningsetatens nettsider.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken