Her er Oslo-skolene som kan få nye opptaksgrenser

Løren skole har ledig kapasitet, og hele Løren-området foreslås overført fra Sinsen til Løren skole. (Foto: Trond Lepperød)

Utdanningsetaten har lagt fram forslag til nye veiledende inntaksområder for skolestartere høsten 2015. 18 osloskoler (se kartet under) er berørt, blant dem Sinsen og Løren.Sinsen skole har ifølge Utdanningsetaten for mange skolestartere høsten 2015, mens Løren skole har ledig kapasitet. Løren-området foreslås derfor overført til Løren skole.

Høringsfristen er 24. oktober.

Dette er kartskissen Utdanningsetaten presenterer som forslag til nye skolegrenser på Løren.

Kaller inn til åpent møte

FAU ved Sinsen skole har kalt inn til åpent møte om forslaget mandag 13. oktober klokka 17. Møtet finner sted i matsalen på Sinsen skole. Christine Hafskjold fra Sinsen FAU og rektor Eli Senneset ved Løren skole vil innlede.

Det blir åpent møte om nye skolegrenser på Sinsen skole mandag 13. oktober.

Tre nye skoler

18 av Oslos 104 grunnskoler med barnetrinn berøres av forslaget. I tillegg er det opprettet inntaksområder for tre nye skoler: Teglverket skole som åpner høsten 2015, Fernanda Nissens skole som åpner høsten 2016 og Brynsengfaret skole som åpner høsten 2017, skriver Utdanningsetaten på sin nettside.

315 skolebarn berørt

Per august 2014 bodde det 8027 førskolebarn i Oslo, og 315 av disse blir berørt av de foreslåtte endringene, ifølge Utdanningsetaten.

Forslagene til nye inntaksområder behandles nå i de berørte skolenes driftsstyrer og FAU innen høringsfristens utløp 24. oktober. Endelig beslutning er det Utdanningsetaten som tar 10. november. Skolene vil selv sende ut invitasjon til innskriving for barn født i 2009. Barna møter vanligvis til innskriving ved sin bostedsskole i løpet av desember. Hver skole fastsetter selv tidspunkt for innskrivingen. Dag og tid kan derfor variere fra skole til skole, opplyser Utdanningsetaten.

Foreldre vant fram i 2013

Mange vil huske dragkampen om skolegrensene i 2013 da Utdanningsetaten ville flytte grensene for Sinsen skole og Løren skole fra skolestart 2014. Det ble stoppet etter mange protester,

En tjukk bunke med underskrifter fra foreldre på Løren fikk Utdanningsetaten til å lytte. Aksjonen ble blant annet omtalt av NRK Østlandssendingen. Barna på Løren fikk fortsatt sogne til Sinsen skole - inntil videre.

Allerede den gang varslet Utdanningsetaten at det kan bli aktuelt å justere kretsgrensene senere. Om Sinsen skole og Løren skrev de:
"UDE har vurdert at det er mest hensiktsmessig å la Lørenbyen gå til Sinsen skole i 2014. Dette selv om det senere kan komme endringer. Dette gir enhetlige inntaksområder for Hasle skole via Lørenbyen og til Sinsen skole, og imøtekommer dermed uttalelsene i høringen. Til skolestart 2015 kommer den nye skolen på Teglverkstomta. Dette vil medføre inntaksområdeendringer for omkringliggende skoler, deriblant Sinsen skole."
Les hele vedtaket fra 2013 her: Endring av inntaksområder som følge av gjenåpning av (Gamle) Løren skole (beslutning)

I løpet av den tre uker lange høringen i oktober, mottok Utdanningsetaten 50 høringsuttalelser på de foreslåtte inntaksområdene.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvem husker denne Sinsen-restauranten?

Hva skjer i Trondheimsveien 113?

Slik blir den nye høyblokka på Økern torg