Selvaag Bolig og Veidekke overtar Sinsenveien 45-49 og vil bygge 400 boliger

Selvaag Bolig ASA og Veidekke ASA kapper nytt land på Løren.

19. februar meldte selskapene til børsen at de vil overta eiendommen Sinsenveien 45-49 i et 50/50-samarbeid og at de har planer om 350-400 boenheter på det 17.000 kvadratmeter store området. I dag huser tomta kontorbygg, blant annet Icas hovedkontor.

ICA og og Rimis hovedkontor er en del av eiendommen Selvaag Bolig og Veidekke nå kjøper. (Foto: Trond Lepperød)

750 nye Selvaag-boliger

For Selvaags del er kjøpet én av tre ferske tomtekjøp med en samlet prislapp på 550 millioner kroner. De to andre tomtene er Lørenvangen 22 (200 boliger) og det Selvaag beskriver som “en stor tomt innenfor Ring 3” (350 boliger).

Selvaag har lenge vært den største aktøren i transformasjonen av Løren-området til en ny bydel, mens Veidekke også er aktuelle med Gartnerløkka i samarbeid med Obos.

Se pressemelding fra Veidekke 

Se pressemelding fra Selvaag Bolig 

Overtar halvferdig plan

Med Sinsenveien 45-49 overtar Selvaag og Veidekke en stafettpinne som ble igangsatt av et syndikat (Sinsenveien 45-49 AS) bestående av 14 eiere (Nortura Konsernpensjonskasse var i 2013 største aksjonær) og som allerede er under utvikling med hjelp fra selskapene Vedal, forvalter Fazenda Asset Management og arkitektkontoret A-lab. Planen var å ha et ferdig forslag å sende over til byrådsavdelingen i mai i år.

Forslagsstillerne gikk høyt på banen med et forslag til reguleringsplan med høy utnyttelsesgrad, et forslag det kom mange innvendinger mot. Da planen ble sendt ut på høring i fjor hadde man ikke kommet til enighet med plan- og bygningsetaten, slik at forslagsstiller og kommunens byplanleggere presenterte to ulike forslag. Det kom inn en rekke høringsutspill til forslagene.

Siste dialogmøte

På det siste dialogmøtet 23. januar - før Selvaag og Veidekkes kjøp var offentlig kjent - var partene kommet noe nærmere hverandre.

Arkitektene i A-lab la fram en justert bebyggelsesforslag med nord-sørvendte lamellblokker og økte høyder mot vest, samt redusert høyder mot øst.

Det var enighet om at det ikke skal legges opp til gjennomkjøring med bil fra Peter Møllers vei til Sinsenveien, og det var enighet om at tre atskilte bygninger mot Sinsenveien er et godt grep med hensyn til Sinsen hageby, som nå delvis er plassert på Byantikvarens gule liste. Det er hagebybeltet langs Lørenveien og Breisjåveien som i denne omgang er stemplet som bevaringsverdig. Dermed blir det mer maktpåliggende for utbyggerne av Sinsenveien 45-49 å ta hensyn til villabebyggelsen når de nye boligblokkene skal utformes og plasseres.

Se også blogginnlegg fra august 2014: Alt om planene for Ica-tomta

Lille Løren Park

Et nytt viktig element som er kommet til i planene er parkområdet Lille Løren Park, som plan- og bygningsetaten la på bordet. A-lab presenterte på dialogmøtet et parkkonsept der Lille Løren Park var delt opp i tre enheter, men dette var plan- og bygningsetaten ikke begeistret for.

Selvaag Bolig og Veidekke sier de forventer overtakelse av Sinsenveien 45-49 i løpet av første kvartal 2015.

TL


Saksinnsyn: Mer info om planene for Sinsenveien 

Vedal: Mer om prosjektet Sinsenveien 45-49


Bakgrunn

Forslagsstiller (Sinsenveien 45-49 AS og Arkitektur Laboratoriet AS) vil først ha maks utnyttelse på 34.500 kvadratmeter bruksareal (BRA), 385 leiligheter fordelt på seks blokker mellom fire og ni etasjer.

Plan- og bygningsetaten ville ha maks utnyttelse på 31.500 kvadratmeter BRA fordelt på sju boligblokker med maks åtte etasjer.

Mens forslagsstiller gikk inn for to torg (i sum på 1700 kvadratmeter) og gangforbindelser mellom Sinsenveien og boligområdet i øst, foreslo plan- og bygningsetaten at det skulle avsettes areal til offentlig park i nordøst (1575 kvadratmeter) og et offentlig gatetun mellom Vidsynveien i Sinsen hageby og Børsteveien i Lørenparken.

Plan- og bygningsetaten ville også ha utvidelse av Sinsenveien til bygate. De ville ha 17,5 meters veibredde med sykkelfelt, tosidig fortau og trerekke. I forslagsstillers planforslag var det først kun snakk om fortau langs østsiden av Sinsenveien.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

17. mai på Sinsen og Løren i Oslo

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Hva skjer i Trondheimsveien 113?