Mens vi venter på det nye Økernsenteret

Økernsenteret.

Det skjer ting på Økernsenteret nå i januar, men det er ikke starten på den store ombyggingen det lenge har vært snakk om. Senterleder Knut Lystad forteller at det nå blir noe flytting på butikker, men at det ikke er spaden i jorda for nytt senter.

- Vi regner ikke med at det skjer noe før 2. kvartal i 2015, opplyser han. Planen er at hele senteret da skal stenges og rives. Bygging av nytt senter er ventet å ta cirka to og et halvt år.

Økernsenteret åpnet i 1969. Høyblokka var med sine 18 etasjer Norges høyeste kontorbygg og et av de høyeste byggene i Oslo. Siden har det skjedd et rivende utvikling mange steder i Oslo, mens tida synes å ha stått litt stille på Økernsenteret.

Det eierne Steen & Strøm og Storebrand selv har beskrevet som en svært ambisiøs og krevende plan for en utvikling av området har vært i støpeskjeen siden 2006, men er ennå ikke spikret.

Det snart sju år gamle vinnerutkastet for Økern sentrum.

I april 2007 vant de norske arkitektkontorene SpaceGroup og Ghilardi+Hellsten en konkurranse om utforming av Økern sentrum, men Steen & Strøm og Storebrand hadde nok regnet med raskere framdrift for sine store planer.

I 2009 het det at Økern sentrum i 2015 skulle bli et av Oslos beste steder for opplevelser, service, hotell, kultur, boliger, barnehage, restauranter, handel, kontor, helsetilbud og rekreasjon. Det ble lovet en åpen bystruktur med store utearealer og romslige torg, møteplasser og grøntarealer.

Ambisjonen som ble beskrevet var å «ta et helhetsgrep om stedsutviklingen og skape et moderne og integrert bysentrum med mangfold». Det ble snakket om å forvandle området fra et kjøpesenter til «den gode fremtidsbyen» med flere kulturarenaer som kino, allbrukshall, musikkskole, fortellerscene og badeland.

Dagens areal på Økernsenteret er 11.000 kvadratmeter. Bystyret vedtok reguleringsplan med konsekvensutredning for Økern senter april 2011 og godtok et senter på totalt 55.000 kvadratmeter. Det lå an til byggestart i 2013 og ferdigstillelse i 2016.

Steen & Strøm og Storebrand argumenterte slik for det store handelsarealet de ønsket seg: «Befolkningsveksten er sterk og innen 2 km radius vil det bo 75.000 personer innen 2025». Videre pekte de på prognoser om en etterspørselvekst som vil øke med 42 prosent fra 2006 til 2025 og sa Økern sentrum bare ville ta rundt 10 prosent av dette.

Skisse fra planene fra 2007 for Økern sentrum.
Men selv om utbyggerne ville legge mye annet enn handel og næring i potten, kom det innsigelser mot omfanget på selve kjøpesenteret fra statlig hold. Det endte i 2012 med at Miljøverndepartementet godtok reguleringsplanen for Økern senter, men reduserte størrelsen på senteret fra 55.000 til 45.000 kvadratmeter.

Steen & Strøm var skuffet, og den politiske ledelsen i kommunen likeså.

- Vi er nå i dialog med Oslo kommune og vurderer hva som er mulig å få til innenfor de begrensningene som staten har laget for utvikling på Økern og Groruddalen, het det fra Steen & Strøms side.

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), skrev brev til departementet og uttrykte sin skuffelse om reduksjon av forretningsarealet og parkeringsdekningen, men Miljøverndepartementet og daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sto på sitt:

«Jeg fastholder at et senter på 55.000 m2 ville blitt et regionalt og bilbasert senter i strid med Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner i Oslo og nasjonal kjøpesenterpolitikk. Ved å redusere størrelsen til 45.000 m2 mener jeg at senteret i større grad tilpasses et lokalt kundegrunnlag og at muligheten for å opprettholde og videreutvikle omkringliggende sentre styrkes», het fra statsråden i et svar til kommunen 25. februar i år.

Solhjell minnet Oslo kommune på at de selv hadde laget beregninger som tilsa at et senter på 25.000 kvadratmeter ville dekke lokal etterspørsel i 2025, og at det også i disse beregningene var tatt høyde for stor befolkningsvekst.

Kjøpesenteret har i dag et areal på 11.000 kvadratmeter.
Steen & Strøm og Storebrand måtte tenke nytt, og i september i år kom nyheten om at de vraket vinnerutkastet i arkitektkonkurransen fra 2007, SpaceGroup og Ghilard+Hellsten og i stedet inngikk en avtale med det britiske arkitektkontoret Benoy, som har tegnet en rekke av Europas nye shoppingsentre. Ifølge bransjenettstedet NEnyheter.no (NæringsEiendom AS) har Steen & Strøm og Storebrand fortsatt som mål å få godkjent 55.000 kvadratmeter med handel på Økern. Kanskje er det håp om å få større gehør for arealønsket i den nye regjeringen.

Kommunikasjonssjef Tove Lise Nordahl i Steen & Strøm opplyste til nettstedet i september at BENOY skal bidra til at Økern får et shoppingsenter av «høy internasjonal standard». I tillegg har Steen & Strøm knyttet til seg tre norske arkitektkontorer, LPO, Hille & Melbye og Nils Tveit.

Vi er helt sikre på at det nye teamet vil skape et mangfoldig område med spennede arkitektur og løsninger, som vil sette Økern på kartet. Økern-prosjektet er et av Norges og Skandinavias mest spennende stedsutviklingsprosjekter, slo Nordahl fast overfor NEnyheter.no.

Økernsenteret, november 2013.
Ellen Hellsten, eier i Ghilardi-Hellsten, uttrykte skuffelse over at de ble vraket overfor arkitektnytt.no i september og ga også til kjenne uro for den nye dreiningen. Hun frykter en dreining vekk fra stedsidentitet på Økern mot et typisk kjøpesenterutbygging.

- Steen & Strøm shopper arkitekter for de ulike fasene i prosjektet. Det er en farlig tendens man ser flere steder, og det fører som oftest til at kvaliteten svekkes, uttalte hun.

Allan Sønderbræk, utviklingsdirektør i Steen & Strøm, sa dette til Arkitektnytt om hvilke kvaliteter fra det første vinnerutkastet de ønsket å videreføre:

- Vi jobber nå med helt nye løsninger for hele Økern-prosjektet, både når det gjelder funksjon og arkitektur, for å optimalisere området bedre.

Snart får vi vite hvordan disse nye planene ser ut.

Flyfoto som viser Økernsenteret i 1972. Foto: Fjellanger Widerøe. Bildet er hentet fra Oslo Byarkiv/Digitalt Museum.

Andre saker på Sinsenboeren:


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

17. mai på Sinsen og Løren i Oslo

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Hva skjer i Trondheimsveien 113?