Her kommer Løren stasjon

Arbeidet med Lørenbanen er i full gang, og selve stasjonen blir liggende her i Peter Møllers vei, under bakken ved de nye Selvaag-blokkene på det som har fått navnet Lørenpynten.

Går alt etter planen, blir det åpning i 2016. Heldigvis for oss som bor på Løren vil uttak av masse fra tunnelene som nå skal drives ikke bli hentet ut her. Det meste av fjelltunnelen skal drives fra en adkomstunnel som ligger ved Arcus-tomta og videre derfra i begge retninger. I første omgang skal tunnelmassen kjøres ut i Haslevangen og ned til Økernveien. Deretter skal resten av fjelltunnelen drives fra en eksisterende adkomstunnel ved Båhusveien, opplyser Sporveien i en brosjyre om Lørenbanen.


Den nye t-banestrekningen går i tunnel mellom Hasle/Økern og Sinsen og forbinder Grorudbanen med Ringbanen.

Lørenbanen realiseres for å frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua. Det vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene. Fjelltunnelen vil gi reisende på Grorudbanen kortere reisetid til stasjoner langs Ringbanen og den vil gi Løren-området et bedre kollektivtilbud, opplyser Sporveien.


De som bor langs tunneltraseen vil kunne høre og merke det som skjer under bakken. Når en salve sprenges, kan det oppleves som buldring eller knatring i bakken. Det sprenges en til to ganger i døgnet, og en salve varer i opptil sju sekunder. Sporveien opplyser at de har montert vibrasjonsmålere på bygninger langs tunneltraseen for å kontrollere at man holder seg innenfor grenseverdiene som er satt. Mellom klokka 22 om kvelden og klokka 08 om morgenen skjer det ingen sprengning, pigging elle boring, opplyser Sporveien.

(Kilder for denne artikkelen: Brosjyren "Lørenbanen", Sporveiens nettsider, informasjon gitt på Lørendagen og informasjon fra Oslo t-banedrift).

Fakta om Lørenbanen
  • Etablere 1,6 kilometer ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og Økern
  • Etablere ny underjordisk stasjon på Løren
  • Oppgradere Vestli, Romsås og Stovner stasjon
  • Anleggsstart 2013, åpning av banen 2016 
  • Arbeidet utføres av Sporveien, Skanska Norge AS og Railcom

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

17. mai på Sinsen og Løren i Oslo

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Hva skjer i Trondheimsveien 113?