Dine nye naboer i Lørenveien 55-65


En omfattende reguleringsplan for en stor utbygging på Løren skal behandles i byutviklingskomiteen mandag 2. september klokka 18. Det gjelder forslag til detaljregulering for Lørenveien 55-65, et område på 27.440 kvadratmeter som i dag huser kjøpesenteret Coop Obs, Goman bakeri og legekontor. Dette skal vike for boliger og næringsareal fordelt på flere blokker.

(Bildet over viser utbyggingen slik den vil se ut fra Lørenveien mot Økern).

Se innkalling og saksdokumenter for byutviklingskomiteen her

Om forslagsstiller og utbygger Lørenveien Utvikling AS (Stor-Oslo Prosjekt) får det som de vil blir det 490 boenheter med byggehøyder helt opp i åtte etasjer og et næringsbygg på 11-12 etasjer helt i øst mot Ring 3 og Økern. Om politikerne tar innvendingene fra plan- og bygningsetaten på alvor, reduseres utbyggingen med 47 boenheter til 443 boenheter, og høydene på blokkene reduseres noe.

Klikk her: Slik ble vedtaket

Plan- og bygningsetaten har flere innvendinger mot forslaget, blant annet for snaut utereal på den foreslåtte barnehagen lengst vest i området. Barnehagen var vist med 1730 kvadratmeter uteareal, men der 235 kvadratmeter lå på et tak. Dette er "ikke akseptabelt", mener etaten, som sier at alt uteral må være på bakkeplan. For å løse dette har plan- og bygningsetaten foreslått å sløyfe en av de foreslåtte boligblokkene. 

(Illustrasjonen over er hentet fra saksdokumentene og viser forslagsstillers alternativ i forhold til justeringen plan- og bygningsetaten vil ha med reduserte byggehøyder og en blokk mindre)

Byutviklingskomiteen behandler saken i sitt møte i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 (inngang Korsgata) mandag 2. september klokka 18. Er du nysgjerrig på hvordan utvalgspolitikerne løser denne saken, får du møte opp der og høre debatten. Politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime, som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner med flere. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag og komme med innspill.


Bydelsdirektøren er positiv til forslaget og mener de foreslåtte justeringene Plan- og bygningsetaten kommer med forbedrer planforslaget.

Selvaag Boliag AS har i høringsrunden foreslått at Lørenveien tas inn i reguleringsplanen, slik at denne sikres en samtidig oppgradering.


Fakta om forslaget fra Lørenveien Utvikling AS - og alternativet fra plan- og bygningsetaten

  • Arealstørrelse: 27.440 kvadratmeter Bebygd areal ca 10.200 (9880 med plan- og bygningsetatens alternativ)
  • BRA bolig: 45.980 kvadratmeter (41.700)
  • BRA næring: 15.300 kvadratmeter (15.000)
  • Totalt 490 boenheter (443)


Bakgrunn

Lørenveien Utvikling har i løpet av 2012 kjøpt sju eiendommer som nå utgjør det samlede planområdet på 27.440 kvadratmeter.

Det avgrenses i øst av Ring 3 med Økern senter på den andre siden, i sør av Alnabanen med Arcustomta (det gamle vinmonopolets anlegg) på den andre siden og mot Lørenvangen i vest.

Mer om planforslaget


Kommuneplanen sier at det skal sikres minst ett torg eller en offentlig møteplass ved utbygginger som dette. Et slikt torg skal i areal være på minst 5 prosent av BRA, her minimum 3000 kvadratmeter. Torget i dette området blir liggende ved kontorblokka i øst.

Planområdet er delt inn i fire deler; A, B, C og D. Felt A er området helt i øst som skal reguleres til forretning og offentlig/privat tjenesteyting. Utbygger antyder treningssenter, helserelatert virksomhet, kontor og bevertning og vil bygge i 11 etasjer, det vil si en høy sokkeletasje med ti etasjer oppå, 42 meter til gesims.

Område B er bolig og forretning, C bolig og D bolig og barnehage. For de tre siste feltene ønsker utbygger høyder på seks til åtte etasjer.

Les også: Coop Obs Løren rives til fordel for boliger og kontorbygg

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

17. mai på Sinsen og Løren i Oslo

Løren: En gangbro åpnet og en annen fortsatt i det blå

Hva skjer i Trondheimsveien 113?